Green Key

Oferuje

Green Key

Informuje

Green Key szuka pracownika

Firma Green Key z Poznania z siedzibą na Ogrodach prowadzi rekrutację na stanowisko: specjalista ds. planowania strategicznego w ochronie środowiska więcej…

Aglomeracje kanalizacyjne – zmiany przepisów

Od stycznia 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy znowelizowanej ustawy Prawo wodne, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Na mocy więcej…

Green Key w terenie (szkolenia, sesje rady, komisje)

Firma Green Key działa aktywnie na rzecz swoich klientów. Jesteśmy do Państwa dyspozycji jeżeli chodzi o: – uczestnictwo na posiedzeniach więcej…

Rewitalizacja (GPR / LPR) – oferta Green Key

Wytyczne w zakresie rewitalizacji programów rewitalizacji, które opracowało Ministerstwo Rozwoju mówią o tym, że podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji na obszarach więcej…

AZBEST 2017! – Nowy konkurs

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło kolejny już konkurs na inwentaryzację azbestu! Uwaga, w tym roku oferty należy składać za pomocą aplikacji internetowej, więcej…

AZBEST – oferta firmy Green Key

Zespół projektowy firmy Green Key, przeprowadza inwentaryzacje wyrobów zawierających azbest na terenach Gmin i Powiatów oraz zajmuje się opracowywaniem Programów więcej…

Inwentaryzacje szamb / przydomowych oczyszczalni

Organ wykonawczy Gminy, w celu realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3, ust. 3 pkt 1, 2, więcej…

Plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)

Lata 2015-2016 to okres intensywnych prac nad planami gospodarki niskoemisyjnej. Ze względu na znaczne przesunięcia terminowe i zwiększenie środków na więcej…