Ulotki, plakaty, materiały edukacyjne

Edukacja ekologiczna to ważny element działalności jednostek samorządowych w zakresie informowania mieszkańców o ich obowiązkach w dziedzinie ochrony środowiska. Gminy są stale odpowiedzialne za informowanie mieszkańców o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, a także w zakresie innych problemów środowiskowych:

– niskiej emisji,

– zagrożeniach hałasem,

– zagrożeniach suszą,

– zmianach klimatu.

W związku z tym zachęcamy gminy do współpracy w ramach prowadzonych akcji ekologicznych.

Oferujemy:

1. opracowanie ulotek, plakatów edukacyjno-informacyjnych np. dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, ograniczania niskiej emisji, oszczędzania wody wraz z usługą opracowania graficznego ulotek, ich wydruku oraz dostarczenia do miejsca zamówienia.

2. przygotowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych (z opracowanym logiem, hasłem, sloganem ekologicznym, zachęcającym mieszkańców np. do segregacji odpadów, oszczędzania wody, zakazu spalania odpadów).

3. zaprojektowanie modułu EKO-wwwinstalacja i uruchomienie strony internetowej w oparciu o autorski system modułowy wraz z opracowaniem zawartości merytorycznej strony internetowej w celu informowania i edukacji mieszkańców gminy.

4. przeprowadzenie akcji ekologicznych – w ramach akcji: akcja informacyjna w mediach, pozyskanie sponsorów lub podmiotów wyrażających chęć współpracy i czynnego udziału w akcji, przeprowadzenie imprezy (gry, zabawy, konkursy), obsługa akcji ekologicznej (prowadzący, obsługa muzyczna, graficzna) itp.

 

gadżety 2014 lipno