Raport z POŚ – koniec marca

Zachęcamy Państwa do rozpoczęcia prac nad Raportem z realizacji programu ochrony środowiska.
Może on być dla Państwa gminy, powiatu lub województwa:

  • znakomitym podsumowaniem dotąd obowiązującego POŚ,
  • wyraźną i przejrzystą analizą aktualnie obowiązującego POŚ, wskaźnikiem jakie działania należy kontynuować, rozpocząć, a może zakończyć,
  • podstawą do opracowania nowej koncepcji w dziedzinie ochrony środowiska w połączeniu z gospodarowaniem odpadami, planowaniem strategicznym, gospodarką wodno-ściekową, ochroną krajobrazu i zieleni.

Prace nad raportem proponujemy rozpocząć najwcześniej w czerwcu. Nasi klienci pytają dlaczego, otóż tak to wygląda w praktyce:

  • do marca większość jednostek samorządowych sporządza sprawozdania statystyczne,
  • do kwietnia analizowana jest gospodarka odpadami komunalnymi,
  • do czerwca należy przyjąć uchwałą sprawozdanie z realizacji budżetu danej jednostki samorządowej.
  • Ponadto, główne informacje statystyczne GUS publikowane są etapami, nawet do końca września,
  • a raport o stanie środowiska województwa może pojawić się nawet do końca listopada.

Jest to zatem dobry czas na przemyślenie koncepcji Raportu, zastanowienie się na czym chcieliby Państwo się skupić, co przeanalizować w szczególności. Podstawą do dobrze i praktycznie wykonanego Raportu jest dobrze przeprowadzona ankietyzacja, którą staramy się dopasować indywidualnie pod Państwa potrzeby oraz wspólnie przedyskutować potrzeby i możliwości.

Zachęcamy do współpracy naszych stałych klientów, gdyż cieszy nas praca w dobrze nam znanym terenie i możliwość porównywania stanu środowiska na przestrzeni lat. Takie porównywanie Raportów w skali wielolecia, czasem tylko w ramach ciekawostki dla Radnych czy mieszkańców, pozwala pokazać w praktyce, a nie w teorii, dlaczego Raport z POŚ jest tak ważnym dokumentem dla samorządu oraz że inwestycje proekologiczne faktycznie przynoszą korzyści środowiskowe.