Green Key w terenie (szkolenia, sesje rady, komisje)

Firma Green Key działa aktywnie na rzecz swoich klientów. Jesteśmy do Państwa dyspozycji jeżeli chodzi o: – uczestnictwo na posiedzeniach więcej…

Oferta firmy Green Key – strategiczna ocena oddziaływania

Oferowane przez firmę Green Key prognozy oddziaływania na środowisko dotyczą takich dokumentacji, jak: programy ochrony środowiska, koncepcje gospodarowania odpadami, strategie więcej…

Aktualizacje Strategii rozwoju

Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawą o samorządzie gminnym i powiatowym, na poziomie lokalnym, Gminy i więcej…