AZBEST 2019 – konkurs – zostało 296 gmin bez inwentaryzacji – czekamy na Państwa

Ogłoszono Konkurs Azbest 2019 – poniżej najważniejsze informacje. Zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem, aby wyjaśnić Państwu wszystkie niejasności i omówić naszą tegoroczną ofertę.

Miło nam poinformować, że od roku 2013 współpracowaliśmy z 19 gminami w ramach środków dotowanych z Ministerstwa. Nasze wnioski są pozytywnie analizowane, a przedłożona dokumentacja prawidłowa, co potwierdzają rekomendacje otrzymane od naszych klientów.

Konkurs jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Oferty należy składać na wzorze oferty, zgodnie z Regulaminem Konkursu, na adres Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, w terminie do 29 marca 2019 r.

Blok 2 – działania edukacyjno-informacyjne 

Dotacje przeznacza się na finansowanie poniższych zadań:

  1. działalność informacyjno-edukacyjna;
  2. organizacja konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń nt. zagrożeń powodowanych kontaktem z azbestem, prawidłowego usuwania wyrobów azbestowych, itd.;
  3. wydanie poradników, ulotek, plakatów lub innych materiałów informacyjnych na temat prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

Blok 3 – inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Dotacje przeznacza się na finansowanie poniższych zadań:

  1. wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
  • dotyczącej osób fizycznych: wyniki inwentaryzacji zasilają Bazę Azbestową (ww.bazaazbestowa.gov.pl) wraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf;
  • dotyczącej osób prawnych: wyniki inwentaryzacji wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej);

2. aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

  • dotyczącej osób fizycznych: wyniki inwentaryzacji zasilają Bazę Azbestową (ww.bazaazbestowa.gov.pl) wraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf;
  • dotyczącej osób prawnych: wyniki inwentaryzacji wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej).

Z Beneficjentami zostaną podpisane porozumienia. Po realizacji zadania Beneficjent powinien zgodnie z terminem określonym w porozumieniu złożyć sprawozdanie końcowe.
Osoby do kontaktu to jak co roku: Pani Izabela Drelich-Sikorska oraz  Pani Monika Krasuska.