Oferta firmy Green Key

Firma Green Key oferuje opracowanie programu opieki nad zwierzętami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Prace nad dokumentem opierają się na więcej…

Obowiązki Gmin

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt jednostki samorządu gminnego są zobowiązane do corocznego uchwalania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz więcej…