Oferta firmy Green Key

Firma Green Key oferuje opracowanie programu opieki nad zwierzętami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Prace nad dokumentem opierają się na konsultacjach z jednostkami gminnymi, właściwymi schroniskami dla zwierząt oraz służbami weterynaryjnymi w celu stworzenia dokumentu dostosowanego do lokalnych uwarunkowań i indywidualnych możliwości Gminy.