Oferta firmy Green Key

Na terenie Gmin znajduje się wiele zabytkowych i cennych terenów zielonych, skwerów, zieleńców, czy też parków, które często wymagają rewitalizacji w celu zachowania ich charakteru i zasobów oraz pielęgnacji w celu utrzymania ich we właściwej formie.
W związku z tym firma Green Key oferuje sporządzanie kompleksowych projektów zagospodarowania i rewitalizacji terenów zielonych będących we władaniu Gmin. Projekty sporządzane są w oparciu o wizję terenową oraz dostosowane do zasobów przyrodniczych terenu oraz specyfiki danego obszaru i jego historycznych założeń, w przypadku zabytkowych zespołów parkowo-pałacowych.