Oferta firmy Green Key – rewitalizacja

Zarówno w przypadku lokalnych programów rewitalizacji, jak i gminnych programów rewitalizacji zakres dokumentu jest taki sam, różni się jedynie pod względem czasu sporządzenia projektu oraz wskazań proceduralnych i zasad prowadzenia postępowania i konsultacji społecznych.

Oferta naszego Zespołu obejmuje poniższe elementy:

1. wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji ? w oparciu o wskaźniki typowe dla obszarów miejsko-wiejskich, miejskich, czy wiejskich, ze względu na specyfikę jednostki – w oparciu o Wytyczne.

2. opracowanie Programu Rewitalizacji.

3. przeprowadzenie konsultacji społecznych (spotkania, debaty, spacery studyjne, warsztaty, ankiety, wywiady – zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, na spotkaniach grup roboczych, stosowanie pracy w grupach, tablice, prezentacje, zapewniamy tez materiały piśmiennicze, drukujemy notatniki, materiały promocyjne, zapewniamy drobny poczęstunek – wszystko w ramach indywidualnych oczekiwań gminy).

4. po przyjęciu programu uchwałą przez radę gminy przekazujemy dokument do opinii Urzędu Marszałkowskiego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym.

Zachęcamy Państwa do omówienia naszej oferty.

Z powodzeniem działamy już z 22 gminami w całej Polsce. Nasze doświadczenie wynikające ze współpracy z różnymi Urzędami Marszałkowskimi pozwala na bardziej merytoryczne analizy i ciągłe rozwijanie naszych umiejętności.