do 30 kwietnia! – coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454), jednostki samorządowe są zobowiązane do więcej…

Edukacja jako zagadnienie horyzontalne

Edukacja ekologiczna to jedno z ważniejszych zagadnień horyzontalnych jakie należy uwzględniać w opracowywanych programach ochrony środowiska dla samorządów na każdym więcej…

Ulotki, plakaty, materiały edukacyjne

Edukacja ekologiczna to ważny element działalności jednostek samorządowych w zakresie informowania mieszkańców o ich obowiązkach w dziedzinie ochrony środowiska. Gminy więcej…

PSZOK – dofinansowanie na budowę

Rozpoczęcie naboru wniosków przez NFOŚiGW na budowę PSZOK i gospodarkę odpadami komunalnymi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił więcej…

Koncepcje zagospodarowania przestrzeni na PSZOKi

Gminy, wobec wdrażania nowych przepisów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi są zobowiązane do uruchomienia gminnych, lokalnych punktów selektywnej zbiórki odpadów więcej…

Green Key poleca

Gospodarka komunalna gminy Dziwnów Gospodarka komunalna gminy Kamień Pomorski Gospodarka komunalna gminy Świerzno Gospodarka komunalna gminy Golczewo Gospodarka komunalna gminy więcej…

Oferta firmy Green Key

Oferta firmy Green Key w zakresie współpracy w jednostkami samorządu gminnego w ramach wdrażania nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi więcej…

Obowiązki Gmin ? odpady komunalne

Aktualnie podstawowym aktem prawnym, w oparciu o który Gminy muszą prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi jest ustawa o utrzymaniu czystości i więcej…