Inwentaryzacje – zachęcamy do współpracy

Wszystkich naszych stałych klientów zachęcamy do przeprowadzenia aktualizacji inwentaryzacji w zakresie: azbestu, szamb, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz źródeł niskiej emisji. Nowym samorządom oferujemy pełen zakres współpracy w powyższym zakresie:

– pozyskanie map terenowych, analogowych lub cyfrowych,

– przeprowadzenie inwentaryzacji w postaci spisu z natury, ścisła współpraca z sołtysami, jednostkami budżetowymi,

– opracowanie wielopoziomowej bazy danych, skierowanej indywidualnie pod potrzeby klienta,

  • opracowanie wizualizacji w programie graficznym, mapy cyfrowej.