AZBEST 2019 !!! rusza nowy konkurs od roku 2017!

Informacje o możliwości składania ofert w ramach Konkursu Azbest 2019! zostaną zamieszczone na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Konkurs jest więcej…

Edukacja jako zagadnienie horyzontalne

Edukacja ekologiczna to jedno z ważniejszych zagadnień horyzontalnych jakie należy uwzględniać w opracowywanych programach ochrony środowiska dla samorządów na każdym więcej…

Ulotki, plakaty, materiały edukacyjne

Edukacja ekologiczna to ważny element działalności jednostek samorządowych w zakresie informowania mieszkańców o ich obowiązkach w dziedzinie ochrony środowiska. Gminy więcej…

Działania i materiały ekologiczne – współpraca z WFOŚiGW

Jednostki samorządowe powinny zapewnić udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Świadome, aktywne społeczeństwo jest fundamentem ochrony środowiska. W więcej…

Oferta firmy Green Key

Gminy i Powiaty posiadają szeroką gamę narzędzi służących do realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej, tak popularnej w dobie szerzenia wśród więcej…