Oferta firmy Green Key

Oferowany przez firmę Green Key Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska, jest wykonywany w sposób praktyczny.
Oferowany Raport opiera się na analizie wydatków jakie ponosi dana jednostka na działania związane bezpośrednio, lub pośrednio z ochroną środowiska. Analizuje się działania jakie podejmują jednostki w ciągu obowiązywania uchwalonego Programu Ochrony Środowiska, nie tylko samorząd, ale również podmioty korzystające ze środowiska, instytucje państwowe. Raport z realizacji programu ochrony środowiska zawiera informacje o wykonaniu jakościowym i ilościowym celów postawionych w Programie Ochrony Środowiska.
Opracowanie Raportu obejmuje zebranie odpowiednich materiałów nie tylko od danej jednostki samorządowej, ale również od innych podmiotów, które wpływają na realizację działań z zakresu ochrony środowiska na danym terenie.

Proponujemy, aby regularnie sporządzać raporty, co wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska. Wytyczne Ministerstwa Środowiska wskazują również, że aktualny Raport i wnioski z niego płynące powinny być umieszczane w sporządzanych na nową perspektywę czasową programach ochrony środowiska.

Prace nad raportem proponujemy rozpocząć najwcześniej w czerwcu, do marca większość jednostek samorządowych sporządza sprawozdania statystyczne, do kwietnia analizowana jest gospodarka odpadami komunalnymi, do czerwca należy przyjąć uchwałą sprawozdanie z realizacji budżetu danej jednostki samorządowej. Ponadto, główne informacje statystyczne GUS publikowane są etapami, nawet do końca września, a raport o stanie środowiska województwa może pojawić się nawet do końca listopada.

Zachęcamy do współpracy.