Możliwości finansowania w ochronie środowiska

Spośród szerokiej gamy obowiązujących regulaminów dofinansowania przedsięwzięć prowadzonych przez jednostki samorządowe, Gminy i Powiaty (w zależności od województwa) mogą pozyskiwać środki finansowe na działania z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, czy też edukacji ekologicznej mieszkańców.
Najbardziej popularnymi wśród jednostek samorządowych są działania mieszczące się np. w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (2007-2013), czy też Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw.
Innym źródłem finansowania zadań w zakresie gospodarki odpadami (w tym dostosowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz gospodarki odpadami azbestowymi), gospodarki wodno – ściekowej i szeroko rozumianej ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego są także Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ponadto środki finansowe można również uzyskać z Ministerstwa Gospodarki, które corocznie organizuje konkursy na uzyskanie dofinansowania do przeprowadzenia inwentaryzacji azbestu i wykonania programu usuwania azbestu dla gmin i powiatów.
Wśród wielu możliwych źródeł finansowania inwestycji, jednostki samorządowe, każdorazowo i indywidualnie powinny dopasowywać system możliwości finansowania do danej inwestycji i przedsięwzięcia.