Gminna ewidencja zabytków (GEZ)

Konieczność sporządzenia gminnej ewidencji zabytków wynika z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminna ewidencja zabytków prowadzona jest więcej…

Inwentaryzacje azbestu / szamb / niskiej emisji

Z niecierpliwością oczekujemy tegorocznego ogłoszenia Konkursu Ministerstwa Rozwoju (dawne Ministerstwo Gospodarki) na inwentaryzację azbestu. Od roku 2012 udało nam się więcej…

Zabytki – wytyczne dla mieszkańców

Jakie są obowiązki osób prywatnych względem obiektów zabytkowych? Na początku konieczne staje się rozróżnienie dwóch typów wykazów zabytków, jakie funkcjonują więcej…

ZABYTKI – obowiązki Gmin i Powiatów

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami stanowi zadanie własne Gminy, wynikające wprost z ustawy o samorządzie gminnym (art. 7 ustawy, więcej…

Aktualizacja Program Opieki nad Zabytkami

Zachęcamy Gminy i Powiaty do aktualizacji Programów Opieki nad Zabytkami. Organ wykonawczy jednostek samorządowych, w celu realizacji Krajowego programu ochrony więcej…