Oferta firmy Green Key

Firma Green Key oferuje opracowanie dokumentacji technicznej i biologicznej zamknięcia i rekultywacji składowisk odpadów.
Zakres proponowanego opracowania obejmuje:
– przedstawienie składowiska na tle uwarunkowań administracyjnych, środowiskowych i prawnych,
– określenie technicznego sposobu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów (rozwiązania techniczne uformowania i uszczelnienia powierzchni składowiska,
– rekultywację biologiczną składowiska,
– rozwiązania techniczne związane zagospodarowaniem wód opadowych i biogazu,
– sposób monitorowania składowiska po jego zamknięciu,
– harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów,
– kalkulację nakładów inwestycyjnych potrzebnych na zamknięcie i rekultywację składowiska,
– wszystkie elementy są zebrane w dwóch częściach, tekstowej oraz graficznej.

Opracowanie zawiera opis stanu formalnego składowiska oraz koncepcję funkcjonowania jako obiektu zrekultywowanego.

Zespół projektowy współpracuje z wyspecjalizowaną kadrą inżynierów posiadających doświadczenie w zakresie sporządzania projektów rekultywacji, tak aby jej wykonanie odpowiadało wszystkim wymogom prawnym, a także było dostosowane do możliwości finansowych Gminy i uwarunkowań przyrodniczych, a także faktycznego stanu rekultywowanego obiektu i składu morfologiocznego odpadów.