Aglomeracje kanalizacyjne – zmiany przepisów

Od stycznia 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy znowelizowanej ustawy Prawo wodne, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  (Dz. U. więcej…

Inwentaryzacje – zachęcamy do współpracy

Wszystkich naszych stałych klientów zachęcamy do przeprowadzenia aktualizacji inwentaryzacji w zakresie: azbestu, szamb, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz źródeł niskiej emisji. więcej…

Inwentaryzacje szamb / przydomowych oczyszczalni

Organ wykonawczy Gminy, w celu realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3, ust. 3 pkt 1, 2, więcej…

Aktualizacja KPOŚK

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej rozpoczął piątą aktualizację Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Najnowsza aktualizacja, nad którą prace ruszyły 1 września więcej…

Inwentaryzacje azbestu / szamb / niskiej emisji

Z niecierpliwością oczekujemy tegorocznego ogłoszenia Konkursu Ministerstwa Rozwoju (dawne Ministerstwo Gospodarki) na inwentaryzację azbestu. Od roku 2012 udało nam się więcej…

aktualizacja Aglomeracji – zmiana przepisów

Najbardziej oczekiwane przez samorządy i branżę wodno-kanalizacyjną akty prawne już obowiązują. Dzięki nim łatwiej będzie zarządzać gospodarką ściekową w aglomeracjach. więcej…

Dofinansowania azbest / przydomowe oczyszczalnie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od roku 2014 rozpoczyna program priorytetowy pod nazwą SYSTEM – Wsparcie działań przez więcej…

Inwentaryzacja szamb

Organ wykonawczy Gminy, w celu realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3, ust. 3 pkt 1, 2, więcej…

Aktualizacja Aglomeracji kanalizacyjnej – aktualizacja KPOŚK 2014

W związku ze zmianami gospodarczymi, przeprowadzonymi inwestycjami i zamierzeniami inwestycyjnymi gmin, a także zawieranymi porozumieniami międzygminnymi, konieczne jest, aby władze więcej…

Oferta firmy Green Key – Koncepcje gospodarki ściekowej

Firma Green Key oferuje sporządzenie Koncepcji Gospodarki Ściekowej czyli dokumentu określającego podstawowe kierunki rozwoju gminy w zakresie gospodarki ściekowej, co więcej…