Środki na inwentaryzację azbestu

Informujemy, że jednostki samorządowe

mają możliwość składania wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie inwentaryzacji azbestu i Programu usuwania azbestu. Wartość dofinansowania może wynieść, w zależności od województwa i możliwości dotacyjnych WFOŚiGW, do 90 % wartości zamówienia.
W przypadku pytań służymy pomocą przy składaniu wniosków do WFOŚiGW oraz dostosowaniem oferty do możliwości finansowej jednostki.