AZBEST 2019 !!! rusza nowy konkurs od roku 2017!

Informacje o możliwości składania ofert w ramach Konkursu Azbest 2019! zostaną zamieszczone na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Konkurs jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego.

Blok 2 – działania edukacyjno-informacyjne 

Dotacje przeznacza się na finansowanie poniższych zadań:

1)         działalność informacyjno-edukacyjna;

2)         organizacja konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń nt. zagrożeń powodowanych kontaktem z azbestem, prawidłowego usuwania wyrobów azbestowych, itd.;

3)         wydanie poradników, ulotek, plakatów lub innych materiałów informacyjnych na temat prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

Blok 3 – zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest

Dotacje przeznacza się na finansowanie poniższych zadań:

1)         wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

  • dotyczącej osób fizycznych: wyniki inwentaryzacji zasilają Bazę Azbestową (ww.bazaazbestowa.gov.pl) wraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf;
  • dotyczącej osób prawnych: wyniki inwentaryzacji wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej);

2)         aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

  • dotyczącej osób fizycznych: wyniki inwentaryzacji zasilają Bazę Azbestową (ww.bazaazbestowa.gov.pl) wraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf;
  • dotyczącej osób prawnych: wyniki inwentaryzacji wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej).

Z Beneficjentami zostaną podpisane porozumienia, które będą sukcesywnie przygotowywane w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii i wysyłane do Beneficjentów. Po realizacji zadania Beneficjent powinien zgodnie z terminem określonym w porozumieniu złożyć sprawozdanie końcowe.

Przypominamy, że nasz Zespół posiada już wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z Ministerstwem przygotowywania wniosków, gromadzenia dokumentacji, prawidłowo przeprowadzanej inwentaryzacji oraz pozytywnej weryfikacji danych przez Ministerstwo w Bazie Azbestowej.