Oferta firmy Green Key

Firma Green Key oferuje jednostkom samorządowym pomoc w składaniu wniosków do instytucji w celu pozyskania środków finansowych na realizację działań w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, w tym azbestowymi czy też opracowywania planów i programów.
W zależności od województwa możliwości pozyskania środków finansowych przez jednostki samorządowe są różne, dlatego każdorazowo wniosek jest konsultowany z konkretnymi instytucjami oraz dostosowywany do obowiązujących wzorów wniosków i regulaminów.
Firma Green Key na bieżąco monitoruje jakie są aktualnie dostępne możliwości dla Gmin i Powiatów w ramach pozyskiwania środków finansowych oraz na jakie konkursy przeprowadza się aktualnie nabór wniosków.