Inwentaryzacje azbestu / szamb / niskiej emisji

Z niecierpliwością oczekujemy tegorocznego ogłoszenia Konkursu Ministerstwa Rozwoju (dawne Ministerstwo Gospodarki) na inwentaryzację azbestu.

Od roku 2012 udało nam się podjąć współpracę z 37 jednostkami samorządowymi w zakresie inwentaryzacji azbestu.

Zachęcamy do kontaktu.

 

Oczywiście w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji azbestu jest możliwość równoczesnego przeprowadzania:

1. spisu źródeł niskiej emisji (na cele sporządzenia planu gospodarki niskoemisyjnej, programu ograniczania niskiej emisji – jak dotąd wykonaliśmy 33 bazy emisji).

2. ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (obowiązek gmin na podstawie art.3 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – mamy doświadczenie w przeprowadzaniu 7 ewidencji).

3. ewidencji zabytków (sporządzenie GEZ wynika z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – jak dotąd sporządziliśmy 18 ewidencji).

 

Zachęcamy do kontaktu. Działamy w ciągu całego roku!