Inwentaryzacje szamb / przydomowych oczyszczalni

Organ wykonawczy Gminy, w celu realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3, ust. 3 pkt 1, 2, 3) jest zobowiązany utworzyć i prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Prowadzenie takiej ewidencji ułatwia opracowanie planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, realizowanie zapisów Aglomeracji kanalizacyjnej, kontrolę wywozu nieczystości płynnych, częstotliwości wywozu, kontrolę postępowania z osadami z przydomowych oczyszczalni ścieków, bądź weryfikację, które urządzenia jeszcze funkcjonują.

Zespół projektowy firmy Green Key ma doświadczenie w wykonywaniu inwentaryzacji terenowych, gdyż od wielu lat współpracujemy z samorządami w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji azbestu oraz sporządzania ewidencji zabytków.

W przypadku zainteresowania przeprowadzeniem inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, uprzejmie prosimy o kontakt w celu wyceny przeprowadzenia inwentaryzacji oraz sporządzenia / aktualizacji gminnej ewidencji.