Edukacja jako zagadnienie horyzontalne

Edukacja ekologiczna to jedno z ważniejszych zagadnień horyzontalnych jakie należy uwzględniać w opracowywanych programach ochrony środowiska dla samorządów na każdym szczeblu administracyjnym. Jest to działanie, które przynosi wymierne efekty tylko wtedy, kiedy jest prowadzone systematycznie, na bieżąco, za pomocą różnych form przekazu i kiedy kierowane jest do wszystkich grup społecznych.

Ważne jest, aby edukacja ekologiczna prowadzona była jako działania informacyjno-promocyjne, które poprzez zachęcanie mieszkańców, uczą jednocześnie ważnych kwestii i zachowań proekologicznych w różnych dziedzinach: segregacji odpadów, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem.

Zachęcamy Państwa do korzystania z oferty naszej firmy w zakresie materiałów promocyjnych i informacyjnych. Polecamy wykonywanie plakatów, ulotek i broszur w różnych formatach, o różnorodnej grafice, zawsze dostosowanej do oczekiwań jednostki, a także materiałów promocyjnych, gadżetów dla mieszkańców i uczniów lokalnych szkół.

Początek roku to dobry czas na wprowadzanie nowych postanowień, założeń, rozpoczęcia działań edukacyjnych celem poprawy środowiska.

obki 2 obki smieci zielona 1