Koncepcje zagospodarowania przestrzeni na PSZOKi

Gminy, wobec wdrażania nowych przepisów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi są zobowiązane do uruchomienia gminnych, lokalnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, PSZOK.

W celu uruchomienia PSZOK należy zabezpieczyć odpowiednio zagospodarowany teren oraz uzyskać decyzje środowiskowe.

Zachęcamy Gminy do współpracy w zakresie sporządzenia kompleksowego projektu zagospodarowania terenu.

Jako uzupełnienie proponujemy wdrożenie akcji informacyjno-promocyjnej dotyczącej możliwości przyjmowania odpadów komunalnych w PSZOK i zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Ponadto w PSZOK może zostać uruchomiany punkt ponownego wykorzystania odpadów, w szczególności jeżeli chodzi o stare meble, sprzęt elektroniczny.