AZBEST – poradnik usuwania

Polecamy przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju poradnik o finansowaniu usuwania azbestu ze środków krajowych i zagranicznych na lata 2016-2020.

Zawiera w sobie najważniejsze zasady finansowania w każdym województwie, ze wskazaniem jednostek, dla których kierowane są środki. Przydatny dla początkujących samorządowców.

https://www.mr.gov.pl/media/26581/poradnik_azbestowy_23_08.pdf