AZBEST 2017! – Nowy konkurs

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło kolejny już konkurs na inwentaryzację azbestu!

Uwaga, w tym roku oferty należy składać za pomocą aplikacji internetowej, która będzie dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju w dniach 20 marca – 7 kwietnia 2017 r. Oferty złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej do dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu oraz do kontaktu z naszym Zespołem w celu przedstawienia aktualnej oferty

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/bezpieczenstwo-gospodarcze/usuwanie-azbestu/finansowanie-usuwania-azbestu/#Konkurs%20Azbest

Istotne uwarunkowania tegorocznego Konkursu to:

 1. Oferty JST, które uzyskały dotacje z MR (lub d. Ministerstwa Gospodarki) w latach 2012-2016 nie będą rozpatrywane.
 2. Szczegółowe określenie kryteriów badania wniosków JST (w odniesieniu do najpopularniejszego BLOKU 3):
  Oferty z bloku 3, które spełniły kryteria formalne, podlegają ocenie merytorycznej według następujących kryteriów:
  1) posiadanie Programu usuwania azbestu i zamieszczenie informacji w Bazie Azbestowej (1 pkt),
  2) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w ciągu ostatnich 5 lat (2013-2017), gdzie za każdy rok działań uzyskuje się 1pkt; kryterium na podstawie danych z Bazy Azbestowej wg stanu na dzień 1 marca 2017 r.,
  3) wprowadzanie/modyfikacja dany ch w Bazie Azbestowej w ciągu ostatnich 5 lat (2013-2017), gdzie za każdy rok działań uzyskuje się 1pkt; kryterium na podstawie danych z Bazy Azbestowej wg stanu na dzień 1 marca 2017 r.,
  4) udział własny większy niż 20% (20,01 % – 21,00 % ? 1 pkt, 21,01 % – 23,00 % – 2 pkt, >23,01 % – 3 pkt).