Kontakt – Gminy

GREEN KEY
ul. Nowy Świat 10a/15, 60-583 Poznań
tel./fax: (61) 85 37 285
tel. kom. 664 448 692
biuro@greenkey.pl

Joanna Masiota-Tomaszewska
Właściciel firmy Green Key
tel. kom. 602 470 730
joanna.masiota@greenkey.pl

Violetta Urban
Kierownik Biura Green Key
tel. (61) 85 37 285
tel. kom. 603 132 021
oferty@greenkey.pl

Joanna Kamińska
Kierownik Zespołu Projektowego Green Key
tel. kom. 664 448 692
joanna.kaminska@greenkey.pl

Wojciech Pająk
Specjalista ds. planowania strategicznego w ochronie środowiska
(programy ochrony środowiska, gospodarka odpadami, plany gospodarki niskoemisyjnej, założenia do planów zaopatrzenia)
tel. kom. 722 279 333
wojciech.pajak@greenkey.pl

Andrzej Karkowski
Specjalista ds. planowania strategicznego w ochronie środowiska
(programy ochrony środowiska, gospodarka odpadami, w tym azbest, rewitalizacja, koordynator inwentaryzacji terenowych)
tel. kom. 505 675 731
andrzej.karkowski@greenkey.pl

Kamil Nabagło
Specjalista ds. geoinformacji przestrzennej
(mapy w systemie GIS, koordynator inwentaryzacji terenowych)
tel. kom. 888 372 083
kamil.nabaglo@greenkey.pl