Green Key

Oferuje

Green Key

Informuje

31 marzec – termin wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska dotyczą: przedsiębiorców (wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą) inne osoby fizyczne w zakresie w jakim więcej…

Sprawozdania do końca marca 2014 r.

Marzec to kolejny miesiąc składania przez przedsiębiorców sprawozdań z prowadzonej działalności. Pamiętajmy, e obowiązki sprawozdawczości dotycząc nie tylko dużych zakładów więcej…

Środki na demontaż azbestu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pomocą Wojewódzkich Funduszy Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej co roku organizuje dofinansowanie więcej…

Obowiązki przedsiębiorców

Obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia narzuca ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w więcej…