Oferta firmy Green Key

Działalność przedsiębiorców, planowane inwestycje i działania wymagają uzyskania szeregu pozwoleń, których powodzenie zależy od poprawnie sporządzonych wniosków.

Firma Green Key oferuje kompleksową pomoc podmiotom gospodarczym w ramach składania wniosków do instytucji samorządowych w celu uzyskania oczekiwanych pozwoleń i decyzji, koniecznych do rozpoczęcie planowanych inwestycji.

Zespół Green Key pomaga w procedurze wnioskowania o:
– wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
– uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych, na emisję gazów i pyłów,
– uzyskanie pozwoleń zintegrowanych,
– uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi,
– uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.