Oferta firmy Green Key

Firma Green Key oferuje sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko sporządzanych na etapie realizacji inwestycji i przedsięwzięć wraz z kompleksową obsługą administracyjną związaną z uzyskiwaniem niezbędnych uzgodnień i opinii jednostek opiniujących dokumentację.

Opracowywanie raportu oddziaływania na środowisko poprzedzone jest zgromadzeniem niezbędnej literatury oraz informacji bezpośrednio od Inwestora oraz wizją terenową w celu zebrania jak najdokładniejszych materiałów, w oparciu o które zostanie sporządzony dokument. Firma przykłada dużo uwagi do tego, aby raport był dokumentem obiektywnym i praktycznym, a nie stanowił teoretycznego opisu przedsięwzięcia. Wszelkie analizy są poparte obliczeniami oraz przedstawieniami graficznymi w celu zobrazowania planowanego przedsięwzięcia oraz związanych z jego realizacją oddziaływań.

Współpraca z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym pozwala na bieżąco wyjaśniać wszelkie nieścisłości oraz wątpliwości realizowanego przedsięwzięcia.