Oferta firmy Green Key

Firma Green Key oferuje sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko sporządzanych na etapie realizacji inwestycji i przedsięwzięć wraz z kompleksową obsługą więcej…

Obowiązki przedsiębiorców

Obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia narzuca ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w więcej…