Oferta firmy Green Key

Podmioty gospodarcze dysponują często niezagospodarowanymi obszarami na terenie prowadzonych przedsięwzięć. Warto jest te obszary zazieleniać, co zwiększa atrakcyjność danego terenu, poprawia jego estetykę oraz minimalizuje często negatywne, w subiektywnym odczuciu, wrażenie jakie inwestycja wywiera na mieszkańcach okolicznych terenów.

W związku z tym firma Green Key oferuje sporządzanie kompleksowych projektów zagospodarowania terenów zielonych na terenach prowadzonych inwestycji. Realizacja projektu może zostać rozpoczęta równocześnie z prowadzonymi pracami budowlanymi, tak aby tereny jak najszybciej rozpoczęły spełnianie swoich funkcji estetyczno ? środowiskowych. Każdy projekt jest konsultowany z właścicielem, w celu dostosowania terenu zielonego do oczekiwań klienta i funkcji jaką ten teren ma w efekcie końcowym i długofalowym spełniać.