31 marzec – termin wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska dotyczą: przedsiębiorców (wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą) inne osoby fizyczne w zakresie w jakim więcej…

Sprawozdania do końca marca 2014 r.

Marzec to kolejny miesiąc składania przez przedsiębiorców sprawozdań z prowadzonej działalności. Pamiętajmy, e obowiązki sprawozdawczości dotycząc nie tylko dużych zakładów więcej…

Oferta firmy Green Key

Każdy przedsiębiorca, który w jakikolwiek sposób korzysta ze środowiska, jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji korzystania ze środowiska oraz uiszczaniem opłat więcej…