Sprawozdania do końca marca 2014 r.

Marzec to kolejny miesiąc składania przez przedsiębiorców sprawozdań z prowadzonej działalności. Pamiętajmy, e obowiązki sprawozdawczości dotycząc nie tylko dużych zakładów więcej…

Oferta firmy Green Key

Podmioty gospodarcze w związku z prowadzoną działalnością zobowiązane są do wykonywania różnorodnych sprawozdań oraz przedkładania właściwym organom informacji na temat więcej…