Usuwanie drzew – obowiązki

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, czyli ustawą o ochronie przyrody, wycinka drzew oraz krzewów nie jest dowolna, nawet po nowelizacji ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2016, poz. 2134). W zależności od rodzaju i wielkości roślinności oraz inny uwarunkowań może być wymagane uzyskanie stosownego zezwolenia od organów Gminy.

Najważniejszą zmianą ustawy o ochronie przyrody jest fakt, że od 1 stycznia 2017 r. właściciele prywatnych posesji mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy, jeżeli nie jest to związane z działalnością gospodarczą. Zmianie uległy również opłaty za zgodę na wycinkę.

Nowe prawo upraszcza też regulacje dotyczące wycinki oraz daje jednostkom samorządu kompetencje do dostosowywania poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb.