Oferta firmy Green Key

Przestrzeń wokół zabudowań mieszkalnych, domów, tereny działek i ogrodów już dawno przestały stanowić tylko teren przebywania na świeżym powietrzu. Coraz częściej ogrody oprócz funkcji wypoczynkowych mają pełnić funkcje estetyczne i wpływać pozytywnie na mieszkańców.

Firma Green Key oferuje kompleksowe usługi związane z projektowaniem i zagospodarowywaniem przydomowych terenów zielonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (układy nawodnieniowe, ścieżki, obiekty małej architektury). Projekty ogrodów dostosowywane są do indywidualnych potrzeb właścicieli nieruchomości oraz lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, aby planowane założenia były zharmonizowane z otoczeniem.

Zespół Green Key podejmuje się projektowania klasycznych założeń ogrodowych, ale równocześnie podejmuje wyzwania tworzenia ogrodów nowoczesnych, stylizowanych lub u historycznych układach. Często, zamiast zupełnie nowej koncepcji wystarcza zaledwie rewitalizacja dawnego założenia w celu przywrócenia terenom zielonym dawnego blasku i uroku.