Oferta firmy Green Key

Osoby prywatne, właściciele nieruchomości często prowadzą działania, które wymagają znajomości przepisów prawnych oraz uzyskiwania różnych pozwoleń i decyzji.
Firma Green Key oferuje kompleksową pomoc przy przygotowywaniu i składaniu wniosków do instytucji samorządowych.

Najpopularniejszymi wnioskami są wnioski związane z prowadzonymi pracami budowlanymi, czyli wnioski o pozwolenia na budowę oraz wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na budowę stawów i zbiorników wodnych.
Ponadto prace budowlane są często związane z prowadzeniem działań na terenie form ochrony przyrody, dlatego też zespół Green Key wspomaga osoby prywatne w interpretacji przepisów prawnych i związanymi z nimi obowiązkami i ograniczeniami.