Środki na demontaż azbestu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pomocą Wojewódzkich Funduszy Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej co roku organizuje dofinansowanie na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacja za pośrednictwem WFOŚiGW jest przekazywana mieszkańcom gmin oraz osobom prawnym, które na swoich nieruchomościach posiadają wyroby zawierające azbest i złożą wniosek do jednostki na dofinansowanie kosztów ich demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia.

Terminy składania wniosków dla wnioskodawców określają indywidualnie WFOŚiGW i umieszczają na swojej stronie internetowej.

Poniżej znajduje się link do strony NFOŚiGW. Informacje dotyczące poszczególnych WFOŚiGW w każdym województwie dostępne są przez cały rok na stronach www tych instytucji.

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-ziemi/gospodarowanie-odpadami-innymi-niz-komunalne-/