Dotacje na rewitalizacje

Uwaga!
Konkurs na opracowanie gminnych programów rewitalizacji!

Zarządy Województw oraz Minister Infrastruktury i Rozwoju zapraszają do udziału w konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów.

W perspektywie finansowej 2014-2020 rewitalizacja problemowych obszarów stanowi jeden z najważniejszych obszarów interwencji funduszy europejskich. Szczególna uwaga jaką skierowano na wyrównywanie warunków życia dotyczy jednak nie tylko sfery finansowej, jak też prawnej czy organizacyjnej. Przygotowanie do wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej we właściwy i efektywny sposób wymaga daleko idącego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego samorządów, również poprzez zapewnienie możliwości wsparcia finansowego podejmowanych przez jednostki procesów przygotowawczych.

Na co można otrzymać dotację?

Przedmiotem Konkursu jest wsparcie gmin w procesie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. Przygotowane/zaktualizowane w ramach Konkursu programy rewitalizacji muszą być zgodne z założeniami, które sa publikowane przy ogłaszaniu konkursów.

Zachęcamy do kontaktu w celu zapoznania się z ofertą naszej firmy w zakresie opracowania tego typu dokumentacji oraz możliwości pozyskania środków na ten cel.